05 Haziran 2020 11:40

Memur harcırah/yolluk hesaplama püf nokta-H cetveli

Memur harcırah/yolluk hesaplama püf nokta-H cetveli

Memurların harcırahı nasıl hesaplanır, en kolay harcırah hesabı nasıl olur, 657'li memurların yolluğu, harcırahı en kolay nasıl hesaplanır, memur H cetveli hesaplama

MEMURLAR- Her memurun bilmesi gereken kanunlardan birisi de Harcırah Kanunu'dur. Nihayetinde tayin olunması durumunda alınacak harcırahın hesaplanması ve yanlış hesaplanmışsa düzeltilmesi bu kanunun bilinmesiyle mümkündür...

Harcırah Kanunu ile ilgili tüm haberler BURADA

Bu haberimizde sürekli bir görevle memuriyet mahalli dışına tayin olan bir memur veya hizmetlinin harcırahı nasıl hesaplanır, ince noktalar nelerdir, bu konuları paylaşacağız.

Torba Yasa'yla kimin maaşı ne kadar artacak haberi için TIKLAYIN
Harcırah hesaplanırken belirli unsurlar vardır(bunları anlaşılacak şekilde ifade edeceğiz):

    Yevmiye
    Yol mesafe ücreti
    Taşıt ücreti
    Seyahat günlerine ait yevmiyeler

Bu unsurların anlamlarına bakalım:

    Yevmiye: Memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 (on) katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz),

***Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul(anne-baba) ve füruu(alt soy) ve erkek ve kız kardeşlerini; ifade eder.

***Yevmiye miktarı her yıl Bütçe Kanununun H cetvelinde gösterilir.

2014 H cetveline göre;

--Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar : 31,00 TL

--Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar: 30,00 TL

    Yol mesafe ücreti: Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bunun anlamı, kilometre veya denizmili mesafesinin çarpım katsayısını bulmaktır.

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için bu katsayı;

(31x5)/100= 1,55

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için bu katsayı;

(30x5)/100= 1,5

    Taşıt ücreti: Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

    Seyahat günlerine ait yevmiyeler: Seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

NOT: Seyahat süresi 24 saati aşarsa kendisi ve varsa aile fertleri için 1 yevmiye daha ödenir.

Bu bilgilere göre örnek bir hesaplama yapalım:

ÖRNEK 1)A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 7/1 , Km: 1000 , Taşıt ücreti : 80 TL, Bekar

Hesaplama:

20 x 30 = 600 (alacağı yevmiye)

1000 x 1,5 = 1500 (yol mesafe ücreti)

80 TL (taşıt ücreti)

30 TL (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

600+1500+80+30= 2210 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden damga vergisi kesilir.

ÖRNEK 2)A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 5/1 , Km: 1000 , Taşıt ücreti : 80 TL, evli, eşi çalışmıyor ve 2 çocuklu

Hesaplama:

20 x 30 = 600 (alacağı yevmiye)

10 x 30 = 300 (eşi için yevmiye)

10 x 30 = 300 (1.çocuk için yevmiye)

10 x 30 = 300 (2.çocuk için yevmiye)

1000 x 1,5 = 1500 (yol mesafe ücreti)

80 x 4 = 320 (taşıt ücreti)

30 x 4 =120 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

600+300+300+300+1500+320+120= 3440 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden damga vergisi kesilir.

Bu açıklamalar ve örneklere bakarak derece veya ek göstergenize göre kendi harcırahınızı hesaplayabilirsiniz...

Kaynak: memurlar.net

YORUM YAZIN

YAPILAN YORUMLAR (0)