02 Haziran 2020 20:34

Eşi ücretsiz izne çıkan memur ne kadar alır?

Eşi ücretsiz izne çıkan memur ne kadar alır?

Devlet memuru, çalışan eşinin aylıksız izne ayrılması halinde, eş için aile yardımı ödeneği alabilmek için ne yapmalı? İşte ayrıntılar...

Devlet memuru, çalışan eşinin aylıksız izne ayrılması halinde, eş için aile yardımı ödeneği alabilmek için kurumuna başvurmalıdır.

Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddede yer alan düzenlemeye göre, eşten dolayı 2.134*maaş katsayısının karşılık geleceği miktardaki (bugün için bu miktar 176 liradır) aile yardımı ödeneğini alabilmek için eşin; her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması gerekmektedir.

Bu hüküm açık şekilde eş için aile yardımı ödeneğini alma şartını, çalışmaya veya emekli aylığı almaya bağlamıştır. 

Bu nedenle eşi de çalışan bir devlet memuru, eşi her ne sebeple olursa olsun (doğum olabilir, istek olabilir) aylıksız izne ayrıldığında, aile yardımı ödeneğine hak kazanır. Bunun için Devlet memurunun, kurumuna yeni beyanda bulunması ve eşinin çalışmadığını bu beyanda belirtmesi gerekmektedir.

AYKIRI BİR HUSUS BULUNMAMAKTA 

Nitekim Sayıştay Başkanlığı 3.Dairesinin 22.06.2000 tarihli ve 74 sayılı Kararı da bu yöndedir: "Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır."

BEYANNAME VERMELİ 

Bu konuyla ilgili olarak unutulmaması gereken bir diğer husus, aylıksız iznin bitmesi ve eşin çalışmaya başlaması halinde, aile yardımı ödeneğinin de kesilmesi gerektiğini bilmektir. Bir diğer ifadeyle, aylıksız izin bittiğinde, memur yeni beyanname vermeli ve eşinin çalıştığını beyan ederek, kendisine ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinin kesilmesini sağlamalıdır.

YORUM YAZIN

YAPILAN YORUMLAR (1)
  • Eşim öğretmen.2013 Eyül ayında ücretsiz izne ayrıldı.24 Ocak 2014'te göreve başladı.Bu süreler içinde geçmişe yönelik ücret alınabilir mi?Cevabı halil_ibrahim_keti@hotmail.com adresine gönderirseniz memnun olurum.

    (0) (0)