21 Ocak 2019 16:31

Adalet Bakanı müjdeyi verdi! 15 bin memur alınacak

Adalet Bakanı müjdeyi verdi! 15 bin memur alınacak

Adalet Bakanlığı 2018 yılı bütçe görüşmelerinde 15.500 memur personel alımı yapılacağını kararlaştırdı. İnfaz koruma memuru, gardiyan, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför, teknisyen vb. gibi pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır. Peki alımlar ne zaman yapılacak?

TBMM'de görüşülen ve Genel Kuruludaki oylama ile kabul edilen tasarıda Adalet Bakanlığı bünyesine 2018'in kalan günlerinde hakim ve savcı 5 bin 500, yardımcı personel olarak da 10 bin personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu yıl mezun olacak öğrencilerden kasım, aralık ayında yeni hakim, savcı alımı düşünüldüğünü belirten Gül, "Bu sene mezun olan öğrenci arkadaşlarımız için bu sınavı da açacağız ve inşallah yakın zamanda, bu sene sonuna kadar göreve başlamak üzere toplam 15 bin 500 adliye ve ceza infaz personeli alacağız. Yakın zamanda bu konuyla ilgili de ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesine 15 bin 500 personel alımı gerçekleşecektir" dedi.

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK?: Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 15 bin memur alımı gerçekleştirecektir. Peki alımlar hangi pozisyonlar için yapılacak? Buna göre alımların hangi pozisyonlar için ne zaman yapılacağı bilinmiyor fakat eski alımlara göre infaz koruma memuru, gardiyan, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, şoför, teknisyen vb. gibi pozisyonlar için personel alımı yapılacaktır.

ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?: Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 15 bin memur alımı yapacaktır. Ancak alımların henüz ne zaman yapılacağı bilinmiyor. Alımların ne zaman yapılacağına yönelik yakın zamanda kamuoyuna duyuru yapılması bekleniyor. Duyuru yapılması ile sizleri bilgilendireceğiz.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞİN: DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için bu sayfada kalın 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI: 

-Türk vatandaşı olmak,

-2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),

-KPSS-2016'da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

-Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

YORUM YAZIN

YAPILAN YORUMLAR (0)