25 Haziran 2019 11:05

8 Haziran 2018 Resmi Gazete haberleri atama kararları

8 Haziran 2018 Resmi Gazete haberleri atama kararları

Resmi Gazete'de 8 Haziran 2018 Cuma bugün hangi haberler var? 8 Haziran 2018 Cuma Resmi Gazete atama kararları neler? İşte 8 Haziran 2018 Cuma Resmi Gazete kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 06/06/2018 Tarihli ve 217 Sayılı Kararı 

YÖNETMELİKLER

––  Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

––  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

––  Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (İhracat: 2018/4)

––  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/27)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2014/18891 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 23/5/2018 Tarihli ve 2015/13431 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YORUM YAZIN

YAPILAN YORUMLAR (0)