02 Haziran 2020 19:56

65 yaş emeklilik kimlere vuruyor emeklilik tarih hesaplama

65 yaş emeklilik kimlere vuruyor emeklilik tarih hesaplama

65 yaş emekiliğinde yani yaş haddinden emeklilikte, 65 yaşa girildiği tarih mi yoksa 65 yaşın doldurulduğu tarih mi esas alınır? İşte cevabı...

Çalışamayacak derecede yaşlı ve yoksul durumda olan bu kişilere verilen sosyal güvenlik hizmet; '65 yaş emekliliği' kimleri kapsıyor? '65 yaş emekliliği'nden kimler, nasıl yararlanabiliyor? İşte 65 yaş emekliliği dosyası...

memurlar.net, bir okuyucusunun siteye yönelttiği "03.04.1952 doğumlu ... belediyesinde memur kadrosunda çalışan mimarım. yaş haddinden emekli olmam için 65 yaşa girdiğim tarihmi, yoksa 65 yaş doldurduğum tarihmi esas alınacak." sorusundan yola çıkarak verdiği cevapta bakın hangi bilgileri verdi:

HANGİ TARİH ESAS ALINIR?

CEVAP: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri üzerinden aylık, ikramiye alma hesabını yapmakta olanların yaş grubuna girildiği, yani gün alındığı tarihin mi, yoksa yaşını doldurup bir sonraki yaştan gün alındığı tarihin mi esas alınacağı hususunda gelen sorularak karşılık değerlendirmelerimiz.Emeklilikte ve zorunlu yaş haddinden emeklilikte yaş tarihinin tamamlandığı tarih esas alınır, daha sonraki yaştan gün alma kabul edilmez.

18 YAŞ ZORUNLULUĞU

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 40 hükümleri içeriğinde 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabilecekleri, ayrıca bunlardan bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kaza i rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilecekleri, belirlenmiştir. Buradaki ibareden mutlak suretle 18 yaşının tamamlanması şartının arandığı, anlaşılmaktadır.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinde, aynı şekilde hüküm bulunmaktadır. Madde 12 Bu kanunla tanınan haklardan aşağıda (I) işaretli fıkrada yazılı yerlerde çalışanlardan,Türk uyruğunda olmak ve 18 yaşını bitirmiş bulunmak şartiyle, (II) işaretli fıkrada gösterilenler faydalanırlar. ibaresinde de 18 yaşını bitirmiş bulunmak ön şart olarak gösterilmektedir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 105 inci maddesinde yine aynı şekilde hüküm bulunmaktadır. Madde 105 Bu kanunun iştirakçilere ait çeşitli hükümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tayin sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da, dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur.? İbaresinde yine 18 yaşını tamamlama ön şart olarak gösterilmektedir.

EMEKLİ AYLIĞINI ALMA ŞARTI

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun geçici 205 inci maddesinde de yine aynı şekilde hüküm bulunmaktadır. Bu madde içeriğinde de yaşların doldurmaları halinde emekli aylığı bağlanacağı belirtilmiştir.

01.05.1963 doğumlu bir devlet memurunun 53 yaşına tabi olduğu ve bu yaşın dolum tarihinde emekliliğe hak kazanacağından bu kişi 01.05.1963 + 53 = 01.05.2016 tarihinde yaşını doldurmuş olacak ve bu tarihten sonra emekliliğini isteyebilecektir.

Sizin Durumunuz: 3.4.1952 doğumlu olduğunuzdan yaş haddinden (65 yaşından dolayı) emekliye sevkinizin 65 yaşını dolduracağınız 3.4.1952 + 65 = 3.4.2017 tarihi olacaktır. Yani 65 yaşından gün aldığınız 3.4.2016 tarihi olmayacaktır.

18 YAŞINDAN ÖNCE YAŞ TASHİHLERİ VARSA...

Yaş haddinden veya normal yaştan emekli olan kişilerin 18 yaşından önce yapılmış yaş tashihleri varsa bu geçerli olmakta, ancak 18 yaşından sonra yapılmış yaş tashihleri varsa bu geçerli olmamaktadır. Kişilerin ve Kurumların buna dikkat etmesinde fayda görmekteyiz.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2013 tarihinde yeni bir yönetmelik yayımlanmıştır.
Yönetmelik hükümlerine göre;

-65 yaşını tamamlamış muhtaç yaşlılar,

-Tüm vücut fonksiyonlarını %40 ile %69 arasında kaybeden özürlülerle tüm vücut fonksiyonlarını %70 veya üzerinde kaybeden ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olanlar,

-Kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği 18 yaşını tamamlamamış %40 ve üzerinde özürlü yakını bulunanlara 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmakta ve sağlık yardımı sunulmaktadır. Belirtelim ki; 2022 sayılı Kanun kapsamında yardım yapılanlar gelirleri ve konumları itibariyle toplum içinde en fazla korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşlardır.

2022 sayılı Kanun''un öngördüğü şekilde 65 yaşını geçmiş olan muhtaç kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 65 yaş muhtaç yaşlı aylığı bağlanmaktadır. 65 yaş muhtaç aylığına başvurabilmek için bazı şartlar getirilmiştir. Muhtaç kişinin 65 yaşını doldurmuş olması, Sosyal Güvenlik Kurumu''ndan, Emekli Sandığı, Bağ Kur veya Sosyal Sigortalar Kurumu da dâhil olmak üzere hiçbir kurumdan emekli maaşı alıyor olamaması gerekmektedir. Ayrıca, daha evvelce Sosyal Güvenlik Kurumu''na prim ödememiş, muhtaçlık sınırından daha az geliri olan ve bu durumu valilik makamlarınca ya da kaymakamlık makamlarınca tespit edilen kişiler 65 yaş muhtaç yaşlı aylığı için başvurabilirler.

NASI BAŞVURULUR?

Başvuru sırasında gerekli evraklar ise, 2022 sayılı Kanun''a göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu, aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurularak imzalanır. Bu formda yer alan Muhtaçlık Belgesi, il ya da ilçe idare kuruları tarafından doldurulur. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi''nden (ADNKS) il ya da ilçe mahalli Maliye birimleri tarafından alınır. Eğer aylık talebi vasi tarafından yapılacak ise mahkeme tarafından verilmiş olan vasilik kararı ile müracaat edilir. 65 yaş muhtaç yaşlı aylığı müracaat işlem sırası ise şöyledir: Başvuruda bulunacak olan kişinin ikamet ettiği ilçenin Mal Müdürlüğü''nden, illerde ise Defterdarlıktan ya da SGK İl Müdürlüğü''nden alınacak olan 2022 sayılı Kanun''a göre hazırlanmış olan Başvuru Formu başvuruda bulunacak kişi tarafından doldurulur ve imzalanır. Doldurularak imzalanan form Mal Müdürlüklerine, illerde ise Defterdarlıklara teslim edilir. Ardından İl ya da İlçe Komisyonları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir. İl ya da İlçe İdare Komisyonlarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi durumunda ise başvuru evrakı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü''ne gönderilerek ve işleme konulması sağlanır.

SGK''ya bağlı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından bağlanan yaşlı, özürlü ve özürlü yakını maaşları 2022 sayılı Kanun''un 1''inci maddesinde yer alan gösterge rakamının (1620), memur aylık katsayısı (2014 için: 0,076998) ile çarpımı (1620x0,076998) suretiyle hesaplanmaktadır.YORUM YAZIN

YAPILAN YORUMLAR (1)
  • Benim annem 98 yaşında ben memur emeklisinin.emekli ay ligin 1958.tl maaşım yüksek diye annemin yaşlı maaşını kesitler.Annem maaşını geri nasıl alabilir.

    (0) (0)