20 Ocak 2019 05:24

6 Mart 2018 Resmi Gazete haberleri atama kararları

6 Mart 2018 Resmi Gazete haberleri atama kararları

Resmi Gazete'de 6 Mart 2018 Salı bugün hangi haberler var? 6 Mart 2018 Salı Resmi Gazete atama kararları neler? İşte 6 Mart 2018 Salı Resmi Gazete kararları...

YASAMA BÖLÜMÜ

 KANUN

7100   Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/11)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/12)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/13)

—  Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/4)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 18/10/2017 Tarihli ve 2013/2928 Başvuru Numaralı Kararı

 İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YORUM YAZIN

YAPILAN YORUMLAR (0)